ik ben die ik ben

In de bijbel beantwoord God de vraag van Mozes welke naam hij kan noemen aan het volk met de woorden “Ik ben die Ik ben”

Deze woorden hebben voor mij een diepere betekenis dan alleen de naam van God, het drukt voor mij de totale ontwikkeling uit van de mens. Vele miljoenen jaren geleden begon de mens aan zijn reis als onbewust klein deeltje om uit te kunnen  groeien tot de goddelijke manifestatie van een universum. Om vanuit de Alziel zich een weg omhoog te banen naar al-bewustzijn hoe abstract dat ook moge klinken.

De woorden “Ik ben die Ik ben “ laten mij de vijf fasen zien waar de mens doorheen gaat, waarbij elke fase een nieuwe dimensie toevoegt aan de vorige zodat het bewustzijn zich steeds meer kan gaan verruimen. De tekst hieronder kan redelijk ingewikkeld lijken maar ik raad aan om het op je in te laten inwerken door het meerdere malen langzaam te lezen. Heb je vragen of wil je uitwisselen naar aanleiding van deze tekst neem dan contact op.

Ik
Ik ben
Ik ben die
Ik ben die ik
Ik ben die ik ben

IK
Als de totaliteit in eenheid verlaten gaat worden kan dat alleen maar doordat een deel van die totaliteit begrensd wordt, zodat het een eenheid binnen die eenheid kan gaan vormen. In de oceaan van totaal bewustzijn vormt zich een druppel, in perfecte harmonie met alles om zich heen en nog steeds onderdeel van die oceaan maar wel zichtbaar als druppel binnen het geheel. Ik is de eenheid binnen de eenheid en is een kopie van de totaliteit weerspiegeld in zichzelf.

IK BEN
Ik ben is de eerste vorm van bewustzijn en kenmerkt zich door identificatie met het zelf, afgescheiden van de oorspronkelijke eenheid. Ik ben is de eerste stap vanuit de eenheid naar dualiteit, het kent geen oordeel of waarde maar is slechts de constatering van een toestand, de eerste waarneming. Ik ben geeft aan dat er een beweging kan plaatsvinden naar ik ben meer of ik ben minder waarbij identificatie met een gepolariseerde toestand de eerste stap is in de dualistische wereld die leidt naar zelfrealisatie. Ik ben is een naar binnen gerichte kracht die doet ervaren en voelen, het zorgt voor indrukken in de ziel.

IK BEN DIE
Zelfidentificatie met een gepoolde toestand geeft het zelf de mogelijkheid om zich te zien als tegenstelling met de andere pool, het ik beleefd zijn eigen toestand als universeel gegeven en zal de tegenpool beschouwen als de buitenwereld die los staat ten opzichte van hemzelf. De dualistische wereld is een feit ook al wordt er geen oordeel geplakt op de andere pool, deze wordt slechts ervaren en niet verworpen. Ik ben die is een tweepolige beweging die zowel naar binnen als naar buiten gericht is.

IK BEN DIE IK
Deze vorm van bewustzijn is de eerste vorm van zelf-bewustzijn, het ik gaat zien dat er een actie reactie is en dat dit invloed heeft op de buitenwereld. Het centrale punt in het universum is nu het ik geworden waarbij het zich vooral indrukken wil opdoen. Ervaren en voelen maar nu vanuit een egocentrische beweging. Keuzes worden gemaakt op basis van begeerte en bij het innemen van een gepoolde toestand is er meteen verlangen naar de andere pool, een voortdurende ompoling zonder bevrediging.

IK BEN DIE IK BEN
Het ik is zich nu volledig zelf-bewust en is staat te kiezen welke pool het wil innemen om zodoende de andere pool te ervaren om zo in het midden te kunnen uitkomen. De eerste stap naar de oorspronkelijke IK maar dan als bewuste entiteit. Bewuste keuzes aangaande polarisatie zijn niet op alle vlakken aanwezig en veel wordt nog door de ziel aangereikt als levenslessen. Indrukken die opgedaan worden zorgen voor uitdrukkingen in het leven zodat het zelf zich bewust wordt van zijn eigen interactie inzake oorzaak en gevolg.