werkwijze

Als spiritueel mentor los ik je problemen niet op, geef ik ook geen advies hoe het wel moet. Als spiritueel mentor begeleid ik je op je geestelijke weg richting zelfrealisatie, een weg van eigen werkzaamheid die verkregen wordt door de lessen te gaan herkennen in situaties die zich in het leven aan je voordoen.

Eens in de paar weken of maanden hebben we contact en bespreken we onderwerpen of thema’s die je zelf inbrengt, vaak zijn dat situaties waar je tegenaan loopt of waar je mee worstelt. We bespreken je handelen en samen proberen we te achterhalen wat de diepere drijfveren zijn en hoe je deze kan omzetten naar nieuwe zodat situaties veranderen. Juist door hetgeen wat besproken wordt in de praktijk te brengen leer je jezelf nieuwe inzichten geven en ga je de lessen van het leven bewust ervaren.

Naast praktische vaardigheden laat ik ook het grotere plaatje zien dat de mens aanzet tot handelen op weg naar bewustzijn, juist het begrijpen van de onzichtbare wereld achter het handelen zorgt voor inzicht en verandering in eigen processen. Ook wordt tijdens de gesprekken ingegaan op de rol van de persoonlijkheid en hoe we deze inzetten, zowel bewust als onbewust.

Bewustzijnsgroei of zelfrealisatie is geen proces van een paar weken maar duurt vele levens en door vanuit een goed inzicht te werken kan zelfstandig de gekozen weg bewandeld worden. Samen met jou leg ik de basis zodat je het leven gaat begrijpen en je je eigen rol actief kunt gaan neerzetten. Zo transformeer je van slachtoffer naar schepper, van toeschouwer naar deelnemer en ga je ervaren dat je je eigen wereld elke dag opnieuw kan creëren.

 

Ben je zover dat je wilt werken aan je eigen groei en ontwikkeling en durf je jezelf te zien als prachtige creatie dat tot ontplooiing wil komen en ben je bereid daaraan te werken, dan nodig ik je uit om contact op te nemen zodat we samen kunnen kijken hoe we dit vorm gaan geven.

Ik hou het liefst van persoonlijke gesprekken zodat we elkaar in de ogen kunnen kijken maar begrijp ook dat afstand, vervoer en tijd factoren kunnen zijn die verhinderen dat je een afspraak maakt vandaar dat het ook mogelijk is om op andere manieren contact te hebben (zoom, google meet, skype, mail, telefoon)

Ik ontmoet je graag,
René