wie ben ik

Mijn naam is René de Quastenit,

Belangrijke thema’s in mijn leven zijn heilige geometrie en de geesteswetenschap, het eerste is vormgevend en drukt uit zonder woorden, het tweede is abstract en vraagt om woorden om begrepen te kunnen worden. Beiden vormen ze voor mij de handvatten in mijn zoektocht naar de essentie van het bestaan, wie ben ik, waar kom ik vandaan en wat is bewustzijn. Het typeert mijn interesse in de mens die reeds ontelbare incarnaties lang bezig is met zelfrealisatie en onwetend is van de wetmatigheid en doeltreffendheid van de natuur of hogere energieën.

Door mijn eigen handelen in deze wereld te onderzoeken en door vraagtekens te zetten bij mijn eigen functioneren leerde ik dat de mens uit meer bestaat dan driften en emoties. De mens is een goddelijke vonk die doormiddel van zijn ziel vorm krijgt in de fysieke wereld om daar ervaringen op te doen die hem uiteindelijk leiden naar zelfrealisatie.

Naarmate ik meer inzichten kreeg in de mens en zijn illusie van het leven voelde ik de behoefte om dit te delen met anderen om zodoende de ander het dwaalspoor van Maya (illusie van het leven) te kunnen laten inzien. Juist het doorzien van de sluiers die de mens omgeven maken dat het leven op een bewuste manier geleefd kan worden. De zintuigen maken de wereld tastbaar en echt maar houden zich alleen met de fysieke wereld bezig terwijl onze wereld bestaat uit zoveel meer dan alleen materie.

Bovenstaande thema’s hebben mij doen beseffen dat wij als mensheid op een cruciaal punt zijn aanbeland en dat de groepsziel steeds meer zijn intrede zal gaan doen, de tijd is rijp om het Watermantijdperk te betreden.
Het hele universum is logisch en wetmatig opgebouwd en wij als mens volgen dezelfde weg, hierover geef ik lezingen zodat beter begrepen kan worden wat het leven inhoudt, wat je eigen unieke weg is en waarom je een goddelijk scheppend wezen bent.

Het mooie van deze kennis is dat indien het geleefd wordt het waarheid wordt en wat is er nu mooier dan je eigen waarheid leven.

René