spiritueel mentor

Wie ben ik, waarom ben ik hier op aarde en wat is mijn doel in het leven. Deze essentiële vragen komen bij de meeste mensen naar boven en zijn vaak de eerste stap naar inzicht en zelfbewustzijn. Juist door de wereld niet meer als vanzelfsprekend te beschouwen ontstaat er een scheiding tussen de “ik” als persoonlijkheid en het dieper weten of “ware zelf”. De “persoonlijkheid” is gewend om deze wereld te nemen zoals ze is, zonder hierbij vraagtekens te zetten en de meeste mensen kunnen op deze manier zich goed staande houden in het leven. Juist het innerlijke besef, dat de mens aanzet tot groei en bewustzijn, gaat zich op een gegeven moment roeren, zeker als de maatschappelijk druk minder wordt en er ruimte komt voor persoonlijke (geestelijke) ontwikkeling of groei.

Wie ben ik, laat als vraag zien dat er een besef is op hoger gebied dat voorbij gaat aan de “persoonlijkheid” want deze erkent zichzelf als bestaand en zal meer geneigd zijn de vraag om te draaien en te vragen wie de ander is. De “persoonlijkheid” wordt opgebouwd vanaf het punt van zelfbesef in de vroege jeugd en wordt zo gedurende de jaren steeds completer en complexer. Als de “persoonlijkheid” aan zijn eigen bestaan gaat twijfelen geeft dit een falen aan, hij kan immers alleen maar bestaan door het “ik” besef van de mens.

Wie ben ik, als vraag wordt niet gesteld door de “persoonlijkheid” maar door iets anders dat aanwezig is in de mens maar wat zich nog niet laat zien, het is subtiel en vaak op de achtergrond maar onmiskenbaar aanwezig omdat het de vraag keer op keer zal stellen en op steeds indringende wijze. Deze innerlijke stem is het “ware zelf” dat een ander doel nastreeft dan de “persoonlijkheid” die aards gebonden is en zich dan ook alleen maar met aardse zaken bezig houdt. Het “ware zelf” is het geestelijke aspect van de mens waarvan sommige aspecten gekend worden als moreel kompas, geweten of intuïtie. De “persoonlijkheid” is afhankelijk van zijn omstandigheden en gevoelig voor wat anderen van hem denken, het is gericht op de buitenkant en hoe anderen hem zien of ervaren. Het “ware zelf” is niet afhankelijk van omstandigheden, anderen of de buitenwereld. Het spreekt altijd de waarheid, kent geen goed of fout en trekt niemand voor.

Als spiritueel mentor bied ik begeleiding bij bovenstaande processen zodat de eigen rol in het leven beter begrepen kan worden en tevens geef ik handvatten om de geestelijke groei of spirituele ontwikkeling in de praktijk te brengen, het te integreren in het dagelijkse leven zodat het geen theorie is maar eigen waarheid.

Als spiritueel mentor kijk ik samen met jou naar de rode draad in je leven en de manier waarop je je ontwikkelt. Samen bekijken we de thema’s in je leven en hoe deze op te lossen of te integreren. Als sparringpartner oefen ik samen met je de praktijkvoorbeelden die je aandraagt zodat je eigen functioneren en groei beter begrepen gaat worden.

Ben je op zoek naar een spiritueel mentor die samen met jou bekijkt waarom je leven is zoals het is en ben je bereid tot zelfwerkzaamheid en zelfreflectie dan nodig ik je uit om contact op te nemen.

Misschien tot binnenkort,
René de Quastenit